Remarks by Ambassador Jay N. Anania at the PADF RAPP Accreditation Course Opening Ceremony

Good morning.  Commissioner Tjin Liep Shie, Officer Jones and Officer Wheat, representatives from the Pan American Development Foundation, program participants, and members of the media.

I am pleased to join you today in the launch of this important community anti-violence program.

PADF’s Resistance and Prevention Program– the RAPP Program.  RAPP directly supports the United States’ commitment to stronger regional security cooperation through the Caribbean Basin Security Initiative by increasing public safety and security, and promoting social justice.

Numerous factors contribute to increased crime in communities.  Whether it be a history of violence in the home, a lack of economic opportunity, or youth leaving the educational system early, these challenges must be overcome – not only by law enforcement and government leaders – but also by the communities themselves.

This accreditation course provides an opportunity for police and civilian experts to benefit from each other’s expertise and shared experiences working with youth and local communities.  As you work together over the next week, I encourage you to keep in mind this spirt of cooperation.  This cooperation will prepare you to work with leaders in your communities.  You will develop reality-based action plans that address the causes of crime and violence in a constructive manner – founded on cooperation, trust, and mutual respect.

The United States and Suriname are working together to address the crime and insecurity that affect many communities here, as well as across the region.  We share a goal of providing young people with better opportunities to grow and thrive in a safe environment.

I commend the Suriname Ministry of Justice and Police, for recognizing the opportunity and promise that this program presents.

Thank you.

Dutch Translation

Goede morgen, Commissioner Tjin Liep Shie, Officer Jones en Officer Wheat, Vertegenwoordigers van de Pan American Development Foundation, participanten van het programma, en leden van de media.

Ik ben bijzonder verheugd u vandaag te vergezellen bij de launch van dit belangrijk gemeenschaps anti-geweld programma.  PADF’s Resistance and Prevention Program (RAPP), ondersteunt de inzet van de Verenigde Staten voor een sterkere regionale samenwerking op veiligheids-gebied middels het Caribbean Basin Security Initiative door het vergroten van de openbare veiligheid, en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Verschillende factoren dragen bij aan verhoogde criminaliteit in gemeenschappen. Of het nu gaat om een geschiedenis van geweld thuis, een gebrek aan economische kansen,  of jongeren die het onderwijs-systeem vroegtijdig verlaten, deze uitdagingen moeten onder ogen worden gezien — niet alleen door de rechts-handhaving en regerings-leiders — maar ook door de gemeenschappen zelf.

Deze accreditatie cursus biedt een mogelijkheid voor politie en burger experts om te profiteren van elkaars expertise en gedeelde ervaringen bij het werken met jongeren en locale gemeenschappen.  Wanneer U gezamenlijk een aanvang maakt in de komende weken, moedig ik u aan om in gedachten te houden de geest van samenwerking.  Deze zelfde samenwerking zal U voorbereiden om te werken met leiders in uw gemeenschappen.  U zal ontwikkelen actieplannen op basis van werkelijkheid ontwikkelen die de oorzaken van criminaliteit en geweld aanspreken op een constructieve wijze — gebaseerd op samenwerking, vertrouwen, en wederzijds respect.

De Verenigde Staten en Suriname werken samen om de criminaliteit en onveiligheid aan te pakken die de vele gemeenschappen hier beinvloeden, evenals in de hele regio. Wij delen hetzelfde doel om jonge mensen betere mogelijkheden te verschaffen om te groeien en bloeien in een veilige omgeving.

Ik waardeer en bedank het Surinaamse Ministerie van Justitie en Politie,

voor het erkennen van de kansen en perspectieven die dit programma bewerkstelligt.

Bedankt!