Ambassador Robert J. Faucher’s Remarks at the Commemoration Ceremony Moiwana Massacre Wednesday, November 29, 2023

Districts Commissaris Hunswijk,
Ambassadeurs and colleagas van de Corps Diplomatique,
Mr. Ajintoena, voorzitter van de Moiwana Foundation,
Mr. Oemrawsingh, voorzitter van de 8 December Foundation,
Nabestaanden and familieleden van de slachtoffers,
Dames and Heren,

Het is een eer om hier te zijn als vertegenwoordiger van de Verenigde Staten om de slachtoffers van de Moiwana misdaden te herdenken.  De overlevenden en nabestaanden streven al sinds 1986 naar gerechtigheid. Zevenendertig jaar later gaat deze strijd door.

Suriname heeft zich internationaal gecommitteerd om alle mensenrechtenschendingen te onderzoeken en de toegang tot de rechter te verzekeren.  En het brengen van gerechtigheid voor degenen die hun leven hebben verloren is niet alleen een fundamenteel recht, maar het versterkt ook de rechtsstaat en de democratie.

Vandaag concentreren we ons op Moiwana en de levens die verloren zijn gegaan in deze verschrikkelijke misdaden.  De Verenigde Staten staan achter degenen die vechten om deze en andere gevallen op de voorgrond te houden, en die vechten om gerechtigheid voor hen te brengen.

Ik was hier in Suriname in 1986 als jonge diplomaat toen de misdaden van Moiwana zijn hebben afgespeelt.  Het was een shock.  Een shock die ik nooit zal vergeten.

Wij allemaal moeten deze misdaden nooit vergeten.  Omdat door het blijven herdenken van Moiwana en blijven strijden voor gerechtigheid kunnen wij zulke misdaden voorkomen.  En niet alleen hier in Moiwana maar ook in de hele wereld.  En dat is onze verantwoordelijkhied vandaag, hier in Moiwana.

Dank u.

English Translation:

District Commissioner Hunswijk,
Ambassadors and colleagues of the Diplomatic Corps,
Mr. Ajintoena, chairman of the Moiwana Foundation,
Mr. Oemrawsingh, chairman of the 8 December Foundation,
Relatives and family members of the victims,
Ladies and Gentlemen,

It is an honor to represent the United States to commemorate the victims of the Moiwana crimes. The survivors and relatives have been seeking justice since 1986. Thirty-seven years later, this battle continues.

Suriname has committed itself internationally to investigating all human rights violations and ensuring access to justice. And bringing justice to those who have lost their lives is not only a fundamental right, but it also strengthens the rule of law and democracy.

Today we focus on Moiwana and the lives lost in these terrible crimes. The United States stands with those who fight to keep these and other cases at the forefront, and who fight for justice.

I was here in Suriname in 1986 as a young diplomat when the crimes in Moiwana occurred. It was a shock. A shock that I will never forget.

All of us must never forget these crimes. Because by continuing to commemorate Moiwana and those who fight for justice, we can prevent such crimes. And not only here in Moiwana but also around the world. And that is our responsibility today here in Moiwana.

Thank you.