Ambassador Anania’s Remarks at USAID/PADF Kari Yu! Graduation Ceremony (Dutch Version))

Goede morgen: First Lady, Mevrouw Ingrid Bouterse-Waldring, Ministers en Direkteuren, leden van de private- en civil society sector, speciale genodigden, leden van de pers.

Het is een eer voor mij om vandaag hier te zijn en de groeten van de Amerikaanse regering over te brengen aan jullie allemaal alsook de felicitaties aan de afgestudeerde jongeren. Vandaag, na vijf weken van basis vaardigheden/basic life skills en de training in vaardigheden vóór indienst treding bij een werkgever,  zijn deze 75 jonge mannen en vrouwen klaar om door te gaan en gebruik te maken van de vaardigheden die zij hebben verworven om een stabieler en productief leven na te streven. Hun KARI YU! jongeren-begeleiders zullen hen adviseren en begeleiden  bij dit nieuw begin. Ik kijk uit naar wat hun ervaringen zullen zijn, hoe zij zullen omgaan met uitdagingen, en hoe zij succesvol zullen zijn, als zij hun persoonlijke ontwikkelingsplannen en volletijds banen nastreven.

Gebruik makend van de Jeugd-tot-Jeugd aanpak, demonstreert het KARI YU programma dat de jeugd kan functioneren als veranderings agenten en kan bijdragen aan een maatschappelijk allesomvattende, en economisch concurerrende maatschappij. Deze jongeren, hun KARI YU! begeleiders, en het gehele programma team, zullen uitkijken naar werkgevers – inclusief velen van u die vandaag aanwezig zijn –  om te investeren in deze afgestudeerden. Geef hen een kans om hun nieuw verworven vaardigheden te gebruiken en verder te ontwikkelen.  Geef hen de gelegenheid om hun talent en jeugdige energie te kanaliseren om bij te dragen aan het succes van uw bedrijven, organisaties en ministeries.

Aan de afgestudeerde jonge mannen en vrouwen:  Gefeliciteerd met het succesvol afronden van jullie training en het verhogen van jullie marktwaarde voor werkgevers. Er zullen uitdagingen zijn, en soms ook tegenslagen, in het nastreven van jullie doelen. Onthou echter, dat jullie training jullie de middelen heeft gegeven om deze obstakels direct te confronteren en om succesvol te zijn.

Jullie zullen niet alleen zijn op deze reis. Jullie KARI YU Jeugd begeleiders zullen voorlopig

een belangrijke bron zijn voor ondersteuning en begeleiding. Succes is niet iets dat iemand in zijn eentje bereikt; het vereist de hulp en ondersteuning van de samenleving. Jullie succes zal onze partners op alle niveaus inspireren – van de overheid tot de private sector tot individuele burgers.

Ik doe een beroep op deze partners om hun ondersteuning voor programmas zoals deze,

te herbevestigen, en om de afgestudeerden te integreren in de opleiding en de onderwijsinstellingen van Suriname. De Amerikaanse Ambassade, middels de United States Agency for International Development (USAID), is trots om zowel het Kari Yu! Programma,

als het A Ganar Programma, te financieren sinds hun ontstaan.  Kari Yu’s Jeugd-tot-Jeugd aanpak stelt jongeren in staat om veranderingen teweeg te brengen vanuit hun eigen leeftijdsgenoten. Sinds 2011 heeft A Ganar een effectief en bewezen sport-gebaseerde benadering toegepast, voor het bereiken, motiveren en faciliteren van vaardigheden door jongeren.

Beide programmas hebben, middels hun unieke en innovatieve technieken, trajecten gebouwd naar werkgelegenheid, ondernemerschap, of een terugkeer naar het formeel onderwijs voor jongeren in Suriname. Onze lokale partners leveren een onschatbare bijdrage aan het werken met, begeleiden en ondersteunen van zowel het KARI Yu als de A Ganar programmas en de jeugdige afgestudeerden. Wij kijken uit naar het voortbouwen op dat werk om creatieve manieren te vinden om de kansen voor de jongeren te vergroten, om een baan te vinden, hun samenleving op te bouwen en Suriname en het Caribisch Gebied verder te ontwikkelen.

Ik ben blij om te delen in het vieren van jullie prestaties vandaag en ik wens jullie heel veel succes in jullie verdere loopbaan. Dank u wel.