Ambassador Anania’s Remarks at the USAID KARI YU! Graduation Ceremony

Good morning.

Minister Adhin, special invitees, graduating youth, and members of the media.

I am pleased to join you in recognizing the accomplishments of all the graduates here today.

This occasion allows us to pause and appreciate an important milestone for you in your journey towards achieving your life goals.

Throughout my time in Suriname, I was fortunate enough to interact directly with many Kari Yu students.

The common element that struck me, is your determination and the focus you exhibit in working towards your goals.

Your families, friends, and youth facilitators play important roles in nurturing that focus and determination.

For that, I want to convey to them my respect and my appreciation for supporting you.

The Kari Yu program empowers young people and calls on them to focus on the goals and aspirations that matter most to them.

This focus is necessary, as success does not come overnight or without sacrifice.

It is important that you are clear in what you want to achieve, that you remain focused on that goal, and that you remember to take pride in what you are doing.

I am also very pleased to see present today representatives of government, the private sector, and civil society.

United by and for the youth of Suriname, these groups form a partnership with Kari Yu to address youth development issues.

They facilitate training, they foster mentorship, and they provide internship opportunities and job placement assistance for youth hungry for another chance.

Many of these partners advised the Kari Yu program on the necessary training, skills, and competencies that form the core of the Kari Yu curriculum.

A curriculum that has trained more than 550 youth since the inception of Kari Yu, leading to more than 150 youth finding full-time employment and to internship opportunities for another 200 youth.

As a result, those youth are empowered and better able to pursue their personal development and play a larger role in improving their communities and their country.

In fact, this week our American embassy welcomed a Kari Yu participant as a new full-time employee.

The collective creativity, commitment, and passion of this public-private partnership is the driving force behind what Kari Yu aims to achieve a healthy, well-educated, and gainfully-employed youth population capable of improving, not only their own livelihoods, but the fortunes of their communities and their country.

In closing, I say to the graduates –You should be proud of yourselves. The completion of this training is the first in what will be a long list of accomplishments as you move forward in your personal development. You will go on to accomplish much more.

My best wishes to each of you for a bright and prosperous future.

Thank you.

Dutch Translation

Goede morgen.

Minister Adhin, speciale genodigden, afgestudeerde jongeren, en leden van de pers.

Het is een eer voor mij om samen met jullie hier te zijn bij de erkenning van de prestaties van al de afgestudeerden hier vandaag.

Deze gelegenheid stelt ons in staat om te pauzeren en waardering uit te spreken voor een belangrijke mijlpaal voor jullie in jullie streven naar het bereiken van jullie levensdoelen.

Gedurende mijn tijd in Suriname, heb ik het geluk gehad om rechtstreeks te communiceren met vele Kari Yu studenten.

Het gemeenschappelijk element dat mij heeft getroffen,  is jullie vastberadenheid en de overweldigende aandacht die jullie inzetten bij het bereiken van jullie doelen.

Jullie familie, vrienden en jeugd-begeleiders spelen een belangrijke rol in het voeden van die aandacht en vastberadenheid.

Daarom wil ik aan hen mijn respect en waardering overbrengen voor hun ondersteuning naar jullie toe.

Het Kari Yu programma maakt jongeren sterker en roept hen op om te focussen op de doelstellingen en ambities  die het meest betekenen voor hun.

Deze aandacht is noodzakelijk, omdat succes niet over één nacht ijs gaat of zonder opoffering.

Het is belangrijk dat jullie duidelijk zijn in wat jullie willen bereiken, dat jullie gefocussed blijven op dat doel, en dat jullie niet vergeten om trots te zijn op wat je doet.

Ik ben bijzonder verheugd om vandaag ook vertegenwoordigers van de overheid te zien, alsook van de private sector en de civil society.

Verenigd door en voor de jeugd van Suriname, vormen deze groepen een partnerschap met Kari Yu om ontwikkelings-zaken van de jeugd aan te pakken.

Zij faciliteren training, zij bevorderen het mentorschap, en bieden stage-mogelijkheden en arbeids-bemiddeling aan jongeren die uitkijken naar een tweede kans.

Vele van deze partners hebben adviezen gegeven aan het Kari Yu programma over de nodige opleidingen, vaardigheden en competenties, die de basis vormen van het Kari Yu curriculum.

Een curriculum dat meer dan vijf-honderd-en-vijftig (550) jongeren heeft getrained sinds het begin van Kari Yu, en welk erin heeft geresulteerd dat meer dan honder-vijftig (150) jongeren een full-time baan hebben gevonden en nog eens twee-honderd (200) jongeren stage-mogelijkheden hebben gekregen.

Als resultaat, zijn die jongeren sterker gemaakt en beter in staat om hun persoonlijke ontwikkeling te continueren en spelen een grotere rol in het verbeteren van hun gemeenschappen en hun land.

In feite, deze week heeft onze Amerikaanse ambassade een Kari Yu participant verwelkomd als een nieuwe full-time medewerker.

De collectieve creativiteit, betrokkenheid, en passie van deze publiek-private samenwerking, is de drijvende kracht achter wat Kari Yu naar streeft – een gezonde en goed opgeleide jongeren-populatie met een goede baan, waarbij deze jongeren capabel zijn om niet alleen hun eigen levensonderhoud te verbeteren, maar ook het welzijn van hun levens-gemeenschappen en hun land.

Ter afsluiting zeg ik aan de afgestudeerden —

jullie moeten trots zijn op jezelf! De voltooiing van deze training is de eerste prestatie van waarvan ik zeker ben dat het een lange lijst van prestaties zal zijn naar gelang jullie vorderen in jullie persoonlijke ontwikkeling. Jullie zullen doorgaan om veel meer te bereiken.

Mijn welgemeende wensen aan elk van jullie voor een mooie en voortvarende toekomst.

Bedankt.